WCAG 2.0 nie tylko dla administracji publicznej

2015-10-26 dodany przez Mateusz Wojtkowiak

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (z dn. 12.04.2012) do 30 maja br. serwisy administracji publicznej należało dostosować do potrzeb obywateli niepełnosprawnych, zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. Wspomniany WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) określa wytyczne, którymi warto się kierować, budując strony internetowe również dla ogółu użytkowników.

Zasady dostępności opisane w standardzie WCAG 2.0
Wytyczne w wyżej wymienionym standardzie WCAG 2.0 powstały głównie z myślą o użytkownikach słabo widzących, niepełnosprawnych ruchowo, niesłyszących, czy głucho-niewidomych. Jego istotą jest zniesienie wszelkich barier w korzystaniu z informacji, służy więc powstawaniu serwisów wygodniejszych w użyciu również dla osób starszych, cudzoziemców i innych użytkowników. Dostępność serwisu internetowego to stopień, w jakim może on być postrzegany, przeglądany i interpretowany przez wszystkich użytkowników niezależnie od ich cech personalnych, czy stopnia upośledzenia.

Podstawowe wytyczne WCAG 2.0:
- Wszystkie elementy graficzne powinny zawierać zwięzły tekst alternatywny, który opisuje, co znajduje się w grafice i dokąd prowadzi, jeśli jest ona odnośnikiem.
-Należy unikać animowanych elementów i poruszających się tekstów, bo mogą rozpraszać i rozdrażniać osoby niepełnosprawne.
- Wszystkie pliki dźwiękowe należy uzupełniać o transkrypcję tekstową, a odtwarzacze takich plików powinny być możliwe w obsłudze dla osób niewidomych.
- Wszystkie pliki video należy uzupełniać o napisy dla osób niesłyszących.
- Wszystkie pliki multimedialne i Flash należy udostępniać w postaci alternatywnej.
- Pliki typu PDF powinny mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym przeglądanie takich dokumentów.
- Teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane możliwie najprostszym językiem, tak aby mogły zrozumieć je również osoby gorzej wykształcone i z upośledzeniem intelektualnym.
- Teksty należy publikować w czytelny sposób tzn. z podziałem na paragrafy, listy i inne sekcje, a skróty literowe powinny być w nich rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie.
- Wszystkie odnośniki powinny być unikalne i zrozumiałe, również poza kontekstem.
- Strona powinna mieć możliwość powiększenia (przynajmniej o 200%) narzędziami przeglądarki.
- Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki. Nagłówki (h1-h6) są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie.
- Język strony oraz język fragmentów obcojęzycznych powinien być określony atrybutem lang.
- Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.
- Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione – co najmniej cudzysłowami.
- Serwis powinien być dostępny w przeglądarkach i urządzeniach z wyłączoną obsługą CSS.

Warto zainteresować się bliżej standardem WCAG 2.0, by nauczyć się projektować i tworzyć serwisy internetowe dostępne i przyjazne w obsłudze dla jak największej grupy użytkowników.